ANKARA

Acem Höyük

Acem Höyük

ACEM HÖYÜĞÜ

Kasabanın Acem Höyüğü denilen tepesine çıkınca irili, ufaklı höyükler bulunmaktadır. Bunlar; Tavuk Höyüğü, Kara höyük, Ağabeydin Höyük, Yılanlı Höyük, Koçaş Höyüğü, Uzartık Höyüğü, Döl Höyüğü ve Tuzlu Höyük gibi Acem Höyüğü’nün doğu ve güneyinde mevcuttur.

Bu höyüklerin en önemlilerinden Acem Höyüğü uzun yıllardır kazılmaktadır. M.Ö. 3000’de iskan görmüş, en parlak devrini ise yin M.Ö. 2000-1750 yıllarında yaşamıştır. Beldenin o zamanki ismi kesin olarak bilinmemekte, yerli yabancı bilim adamları tarafından “Buruş Handa” olduğu sanılmaktadır. Acem Höyüğünden  1948 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları sonucu, çok önemli ticaret kolonileri ile büyük bir saray ve deposu çıkarılmıştır. Buradan çıkan eserlerin bir bölümü Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde, bir kısmı da Niğde ve Aksaray Müzelerinde sergilenmektedir.  Son yapılan kazı çalışmaları sonuncunda ise yeni bir oturum alanı ortaya çıkmış ve temeli taş üstü kerpiçten yapılar tespit edilmiştir. Şu an Acem Höyüğünün bulunduğu bölge Sit alanı kapsamındadır.

Kaynak: On Bin Yıllık Tarihi Kent Aksaray
Yazar   : Erdoğan KAYA - 2009

Copyrigt © TR 2024 Yeşilova Belediyesi