ANKARA

Tarihçemiz

   Tarihçemiz

YEŞİLOVA TARİHİ

TARİHÇESİ:

Yeşilova Kasabası, İlimiz Merkezine bağlı 20 Km mesafede bir yerleşim birimidir. Nüfusu 4377’dir.  1928 yılında Kasaba olan eski bir Belediyeliktir. Arazisi düz ve verimlidir. Yeşilova’nın eski adı Acem Köyü’dür. Daha sonra yeşil bir ovaya sahip olması nedeniyle YEŞİLOVA olmuştur. Kasabamızın 3 mahallesi bulunmaktadır. Bunlar, Alasakallı, Köseli ve Parabaşlı mahalleleridir.

Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferinden sonra Hoy’dan göç ettirdiği aileler buraya oturdukları için “Acem Köyü” adını almıştır. Bu köyün Osmanlılar zamanında eski adı “Bulargi” idi. Bu eski bir şer’i sicil defterinde kayıtlıdır.

Selçuklu ve Karamanoğulları’na ait mezar taşları var iken, sonradan yok olmuştur. Kasabanın çok eski bir tarihi olduğu bilinmektedir. Bu yöreye Hoy’dan 81 aile getirildiği için Acem Höyüğü denilmiştir. Bu Höyükte dönemin Bakanlığı tarafından kazıya izin verilmiş ve Prof. Tahsin ÖZGÜÇ ile eşi Nimet ÖZGÜÇ uzun yıllar kazı yapmışlardır. Bu kazılarda bir çok belge ve bilgiye ulaşılmıştır. Bu bilgiler sadece Yeşilova’yı kapsamayıp Aksaray ile ilgili de bilgilere ulaşılmıştır.

Kasabadaki Camilerden bir tanesi tarihi nitelik taşımaktadır. Kitabelerde bu cami Hicri 1287 – Miladi 1870-1871 yılında yapılmıştır. Cami sonradan yenilenmiştir. Caminin taşları develerle kıymetli bir Selçuklu eseri olan Akhan’dan getirilmiştir.

Kasabada Kesikbaş isimli bir Türbe bulunmaktadır. Türbenin Kitabesi olmadığı için kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak halkın anlattığına göre bu türbede yatan kişinin bir savaş şehidi olduğu, köyü için can verdiği söylenmektedir.

Kaynak: On Bin Yıllık Tarihi Kent Aksaray
Yazar   : Erdoğan KAYA - 2009

Copyrigt © TR 2024 Yeşilova Belediyesi